Ulusal Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

1. BEKTAS HARUN, WAINES JOHN GILES (2016). Buğdaygillerde Kök Yapısı ve Gelişimi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi Gaziantep Üniversitesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2895122)

2. HOHN CHRISTOPHER, BEKTAS HARUN, LUKASZEWSKI ADAM J (2015). Development and Characterization of Three Doubled Haploid Bread Wheat Mapping Populations . NAPB annual meeting (Yayın No:2895158)

3. BEKTAS HARUN, HOHN CHRISTOPHER, WAINES JOHN GILES (2015). Genetic Variation of Root Traits in Turkish Wheat Germplasm. NAPB annual meeting (Yayın No:2895153)

4. İNAL BEHCET, GÜRKÖK TUĞBA, TÜRKTAŞ MİNE, ÜNVER TURGAY (2015).  Haşhaş  Papaver somniferum L da Morfin ve Noskapin Üretim Mekanizmasının Yeni Nesil Dizileme Sistemi ile Transkriptom Düzeyinde İncelenmesi.  4. Ulusal Moleküler Biyoloji Ve Biyoteknoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1748085)

5. VALİZADEH N, NOFOUZİ F, MİRZAPOUR M, MOBASHER JANNAT S, JAVANİ M. (2014). Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)’da Farklı sulama düzeyleri ile mineral ve biyolojik azotlu gübrenin verim ve verim üyeleri üzerinde etkisi. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013.pp 336.

6. KÖM, D., MİRZAPOUR, M., DERELLİ, E., ALLAHVERDİKHAN VAZİRİ, P., KAYAN, M., AYCAN, M. VE YILDIZ, M. (2014). Ketende (Linum usitatissimum L.) yüzey sterilizasyonu süresinin in vitro fide gelişimi, sürgün rejenerasyonu ve bitkicik gelişimi üzerine etkisi. Ulusal Botanik – Bitki Bilimi Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya

7. İNAL BEHCET, KARACA MEHMET, AYDIN ADNAN, İNCE AYŞE GÜL (2012).  Değişik Biyoinformatik Araçlar Kulanılarak ITS1, ITS2 Gen Bölgelerine ait Subtitasyon Modellerinin Ortaya Konulması.  21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3754525)

8. YANIK HURİYE, İNAL BEHCET, BÖKE HATİCE, DÜNDAR EKREM, ÜNVER TURGAY (2012).  Zeytin (Olea europaea) Bitkisinde Periyodisite ile İlişkili miRNA’ ların Yüksek Verimli Dizileme Tekniği ile Karakterizasyonu.  2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3754374)

9. HAJYZADEH MORTAZA, ÇAVUŞOĞLU AYSUN, SÜLÜSOĞLU MELEKBER, YANIK HURİYE, İNAL BEHCET, ERKILIÇ EMİNE GÜLDEN, ÜNVER TURGAY (2012).  Karayemis (Laurocerasus Officinalis Roemer Syn: Prunus Laurocerasus L.) Tiplerinin SSR Tekniği İle Akrabalıklarının Ortaya Çıkarılması.  2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3754329)

10. DERELLİ, E., VAZİRİ, P.A., MİRZAPOUR, M. AND YILDIZ, M. (2012). Dokudaki su eksikliğinin neden olduğu stresin in vitro şartlar altında keten (Linum usitatissimum L.) hipokotil eksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarım Sempozyumu, 20-23 Nisan, Çankırı.

11. MİRZAPOUR M, KHAWAR KM, KENDİR H. (2012). Adi Fiğnin Selçuk Çeşidinde İki Kotiledon ile Embriyo Eksplantları Kullanarak in vitro Mikroçoğaltım Çalışmaları. 15-18 Kasım. 2. Moleküler biyoloji kongresi Antalya

12. KOÇAK ARZU, SEZER METİN (2009).  Kanatlı Hayvan Davranışları.  6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster) (Yayın No:5052885)
Arş. Gör. SEDRİYE ÇATKIN
Güncelleme : 6.06.2023 12:03:29