Projeler

1. Farklı gelişme dönemlerinde alınan Pistacia vera L. var. Siirt bitkisinin koltuk altı eksplantların in vitro koşullarda sürgün rejenerasyonu üzerine etkilerin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: MIRZAPOUR MOHSEN, (Devam Ediyor) 2020 (ULUSAL) 

2. Siirt Fıstığında Doku Kültürü ile Klonal Anaç Üretimi, Dicle Kalkınma Ajans (DİKA) tarafından destekli bilimsel araştırma fizibilite projesi. Yürütücü: MIRZAPOUR MOHSEN, 2018 (ULUSAL)

3. Hyacinthella siirtensis Matthew (Siirt Sümbülü) Türünde In Vitro Mikroçoğaltım ile Soğancık Üretimi Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:MIRZAPOUR MOHSEN, Yürütücü:İNAL BEHCET, 19/05/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 

4. Kavun (Cucumis melo L.) Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:İNAL BEHCET, 15/04/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

5. Bitki Gelişimini Tetikleyen Rizobakterilerin Uygulandığı Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kuraklık Stresi ile İlişkili Bazı Genlerin İfade Seviyesinin q-RT-PCR ile Ölçülmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:İNAL BEHCET, 12/05/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

6. Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Rizobakterilerin (ACC deaminaz enziminin) Kök Gelişimine Etkisi Yardımcı araştırıcı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:BEKTAŞ HARUN, 19/05/2017-03/12/2019 (ULUSAL)

7. Organik Bal Analiz Labaratuvarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Organik Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi, Kalkınma Bakanlığı, Yürütücü:İNAL BEHCET, 20/02/2018 - 29/11/2019 (ULUSAL)

8. HT29 Hücre Hatları Kullanılarak Tümör Oluşturulmuş Wistar Albino Sıçanlarından Elde Edilen Tümör ve Normal Dokularda ROS Aktivite Düzeyleri ile Hücre Döngüsü ve Apoptozisle İlgili Protein İfadelenmesinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:KOÇAK ARZU, 10/04/2017-10/10/2018 (ULUSAL) 

9. Hyacinthella siirtensis Matthew (Siirt Sümbülü) Türünde In Vitro Mikroçoğaltım ile Soğancık Üretimi Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: MIRZAPOUR MOHSEN, 22/05/2017-22.05.2019 (ULUSAL)

10. Buğdayda (Triticum aestivum L.) Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:İNAL BEHCET, , 15/04/2017 - 28/12/2018 (ULUSAL)

Arş. Gör. SEDRİYE ÇATKIN
Güncelleme : 6.06.2023 11:15:21