Hayvansal Biyoteknoloji Bilim Dalı

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir.

Gelecek birçok alanda Biyoteknoloji çağı olacaktır ve bu teknoloji giderek daha da ağırlıklı bir şekilde tarıma uygulanacaktır.

Tarımda biyolojik girdilerin ve çeşitli biyolojik faktörlerin manipülasyonu ve özellikle kültür bitkilerinin ve çiftlik hayvanlarının gelişen ve değişen çevre ve pazar şartlarına göre ıslahı Ziraat Fakültelerinin asıl faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Bunların geleneksel ıslah yöntemleri ile yürütülmesi belirli düzeyler ve çalışmalar çerçevesinde geçerliliğini her zaman koruyacaktır ancak genotiplerin ıslahının gelişen ve değişen modern teknolojiler ile yürütülmesi artık kaçınılmazdır. Temel olarak hızla artan dünya nüfusunun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamayı hedefleyen tarımsal biyoteknoloji; bitki ve hayvanlara ait hücre, embriyo, organ kültürleri, genetik yapıların incelenmesi, gen dizilerinin çıkarılması, böylece yeni genotiplerin ortaya çıkartılması bu bilgilerin klasik ıslahta kullanılması veya doğrudan gen transferi ile transgenik genotiplerin oluşturulması özellikle tarımın değişik alanlarında fonksiyon gösteren gıda ve yem endüstrisinden, gübre, tekstil, deterjan sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılan enzimleri üreten mikroorganizmaların bulunması, genetik olarak tanımlanması, verimin artırılması için genetik olarak değişikliğe uğratılması gibi tamamen laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek uygulamaları kapsar.

Arş. Gör. SEDRİYE ÇATKIN
Güncelleme : 6.06.2023 11:52:18