Erasmus +

                                                                                                                                 iktisat erasmus ile ilgili görsel sonucu

ERASMUS NEDİR?                                                                                                                                              

Erasmus plus ya da Erasmus+ Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi, gençlik değişimi ve spor alanlarında kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. Erasmus, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve eğitim görevlilerinin eğitimlerine yurt dışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları ve insanların yeni iş olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir. 2007-2013 yılları arasında Hayat boyu Öğrenme Programları kapsamında uygulanan bu program bundan sonra 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ olarak uygulanacaktır. Hayat boyu öğrenme ismi altında operasyonel olan bir çok program (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası işbirliği programı: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) artık Erasmus+ çatısı altında kapsanıyor ve bu sayede Erasmuş başvuruları kişisel bazda çok kolaylaşıyor.

Öğrenci değişim programı olan Erasmus, Erasmus+'ın bir parçası olup öğrencileri yurt dışında bir üniversitede eğitim görmelerine veya staj yapmalarına imkan tanır. 

ERASMUS PLUS'IN AMACI

Erasmus+ uluslararası eğitim sağlamak ve ülkeleri arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Akademik değişim ve gençlik değişim programlarının yanı sıra staj ve iş ve spor alanında iş birliği projelerini de içerir.

ERASMUSLA FAYDALANABİLECEĞİNİZ EĞİTİM PROGRAMLARI

Erasmus+ öğrenci değişim programlarının bir parçası olarak iki türlü yurt dışına çıkabilirsiniz:

1. Bir Avrupa üniversitesinde eğitim alarak
2. Avrupalı bir şirkette staj yaparak

Öğrenciler iki programa da bir defaya mahsus olmak üzere katılabilirler. Erasmus  hibeleri öğrenci başına maksimum olarak 24 ay ile sınırlıdır. Yurt dışında okumak ile staj birleştirilerek tek seferde yapmak da mümkündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ: 
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇIĞ
arzu@siirt.edu.tr

Arş. Gör. SEDRİYE ÇATKIN
Güncelleme : 6.06.2023 12:07:36