Misyon-Vizyon

Misyonumuz,

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli, yüksek verimli, dirençli ve ekonomik üretim materyallerini, ileri teknik ve teknolojik yöntemler kullanarak araştırmak, geliştirmek, üretmek ve elde edilen bilgi birikimi ve deneyimi hem yayım organları hem de bölümümüzden mezun olacak Ziraat Mühendisleri aracılığıyla üreticinin hizmetine sunmaktır. Tarımı ileri ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ederek tarımsal alandaki son teknolojileri ülkemize kazandırmak, yüksek donanımlı laboratuvarlarda yaygın uygulamalı eğitim vererek biyoteknolojik bilgi, beceri ve deneyim ile donatılmış insan kaynaklarını yetiştirmektir. Böylece, ihtiyaç duyulan zamanda ve yeterli miktarda tarımsal üretimi sağlayarak ithalat girdilerini azaltmak ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır.


Vizyonumuz,

Biyoteknolojik yöntemler kullanarak, ülkemiz tarımında var olan problemlere çözümler üreten, en yeni teknik ve teknolojileri kullanabilen ve bunu biyoloji bilimiyle birleştiren, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici öğrenciler yetiştiren, yabancı öğrenci ve bilim adamları tarafından tercih edilen, geliştirerek sürdürdüğü iş birlikleri ve değişime olan bağlılığı ile uluslararası projeler yürütebilen, üreteceği bilgi, teknoloji ve üretim materyalleriyle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren, böylece ülkemizin gelişmesine katkı verebilen örnek bir bölüm olmaktır.

Arş. Gör. SEDRİYE ÇATKIN
Güncelleme : 5.06.2023 10:30:34