Sci/Sci-E/Ssci/Ahc Dışındaki Uluslararası İndekslerde Taranan Yayınlar

1. AKPINAR ALI EMRE, ALTINTAS SERDAR, ALTUNOK SUMEYYE, AKCAY MEHMET EMIN, KARATAS MERVE DILEK, ERGUL ALI (2018). Bazı elma (Malus domestica Borkh.) genotiplerinin SSR’xxlara (Simple Sequence Repeats) dayalı genetik karekterizasyonu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(3), 268-277., DOI: 10.13002/jafag-4491 (Yayın No: 4640117)

2. KOÇAK ARZU, İNAL BEHCET (2017).  Tarımsal biyoteknolojide mobil genetik elementlerin moleküler markör olarak kullanılması. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 302-310. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3686676)

3. EREZ MEHMET EMRE, FİDAN MEHMET, PINAR SÜLEYMAN MESUT, İNAL BEHCET, KAYA YILMAZ, ALTINTAŞ SERDAR (2017). Siirt ilinde yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin tanımlanması ve kalite değerlerinin belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 31-42., DOI: 10.19159/tutad.300606 (Kontrol No: 3691224)

4. CENGİZ MUSTAFA, TEKİN YASEMİN, İNAL BEHCET, AYHANCİ ADNAN (2017).  Kekik Bitkisinin Temel Bileşeni Olan Karvakrolün Sıçanlarda  Siklofosfamid Nedenli Üreme Sistemi Hasarı Üzerine Koruyucu Etkileri.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 171-175. (Kontrol No: 3691321

5. ALTINTAŞ SERDAR, İNAL BEHCET (2016).  A natural intuition underlying vernalization case in plants  epigenetic.  Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 4(11), 973-980., DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v4i11.973-980.860 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3077748)

6. MİRZAPOUR M, YILDIRIM M. UGUR AND OZDEMİR F. A. (2016) Effects of Polarity on Bulblet Regeneration on Stem Cuttings of Oriental Lilium Hybrid Cv. Casa Blanca. Journal of Applied Biological Sciences 10 (3): 33-38, ISSN: 1307-1130, E-ISSN: 2146-0108,

7. İLHAN EMRE, EREN ABDİL HAKAN, İNAL BEHCET (2016).  Analysis of miRNA in plants by Next Generation Sequencing Technology.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3), 448-454. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3691178)

8. İNAL BEHCET, ÖZRENK KORAY, ALTINTAŞ SERDAR (2016).  Meyve gelişimi ve olgunlaşmasında rol oynayan gen düzenleyici aktörler.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(2), 288-299. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3074851)

9. EREN ABDİLHAKAN, İLHAN EMRE, İNAL BEHCET (2016).  miR482 ve bitkilerdeki izoformları.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2016(3), 184-191., DOI: 10.19159/tutad.48747 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3077369)

10. DERELLİ E., ALLAHVERDİKHAN VAZİRİ, P, MİRZAPOUR, M. VE YILDIZ, M. (2012). Dokudaki Su Eksikliğinin Neden Olduğu Stresin In Vitro Şartlar Altında Keten (Linum usitatissimum L.) Hipokotil Eksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 153-156.

Arş. Gör. SEDRİYE ÇATKIN
Güncelleme : 6.06.2023 12:01:19