Kariyer Olanakları

Tarımsal Biyoteknoloji bölümünden mezun olan Ziraat mühendisleri; Tarım Bakanlığı'na Bağlı Tarım İl Müdürlükleri'nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri'nde, ayrıca şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimlerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinde, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşların Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirilmesinde, Stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde, seralarda çalışma imkanına sahiptirler. Tarımsal Biyoteknoloji mezunu ziraat mühendisleri, kendi ıslah programlarını başlatabilir ve yerli tohumculuğun geliştirilmesine katkı sunabilirler.
Arş. Gör. SEDRİYE ÇATKIN
Güncelleme : 6.06.2023 11:57:15